Oferty pracy

Dyrektor filii powiślańskiej szkoły wyższej w gdańsku

Gdański Urząd Pracy
Dyrektor filii powiślańskiej szkoły wyższej w gdańsku
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/5100
OBOWIĄZKI:
Kierowanie administracją i gospodarką rzeczowo-finansową filii PSW w Gdańsku (FG PSW) w zakresie kompetencji kierownika administracyjnego, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów Uczelni w Statucie PSW i ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;Kierowanie działalnością dydaktyczną FG PSW pod nadzorem i we współpracy z Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich;Wydawanie regulaminów, zarządzeń, instrukcji i procedur w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i technicznej FG PSW;Gospodarowanie mieniem FG PSW wspólnie z Kwestorem Uczelni, pod nadzorem Rektora lub osoby wyznaczonej przez Rektora;Organizacja i nadzór nad zaopatrzeniem FG PSW w materiały biurowe, materiały do drobnych napraw oraz materiały do zajęć dydaktycznych zgodnie z dyspozycjami;
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Język: angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: Efektywna komunikacja
Uprawnienia: obsługa komputera MS Ofice
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu


Wymagania inne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,umiejętność obsługi komputera i pakietów biurowych, nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty