Oferty pracy

Doktorant w projekcie

Projekt: „Opracowanie narzędzia diagnostycznego z wykorzystaniem techniki wysokoprzepustowego sekwencjonowania nowej generacji do kompleksowej diagnostyki molekularnej wybranych fakomatoz, ze szczególnym uwzględnieniem neurofibromatozy typu I.”


Finansowanie: Konkurs LIDER XII Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Doktorant w projekcie
Miejsce pracy: Gdańsk

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z zakresem tematyki projektu, w szczególności:
  • izolacja DNA i/lub RNA;
  • przygotowanie bibliotek do wysokoprzepustowego sekwencjonowania równoległego;
  • optymalizacja protokołów laboratoryjnych;
  • bioinformatyczna analiza danych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania;
  • zaprojektowanie oraz wykonanie doświadczeń weryfikacyjnych metodą sekwencjonowania Sanger, MLPA i/lub FISH;
 • uzyskanie statusu doktoranta i jeśli wymagane to realizacja obowiązków doktoranta wynikających z uczestnictwa w studiach doktoranckich;
 • udział w przygotowywaniu publikacji oraz doniesień konferencyjnych.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu magistra w jednej z następujących dziedzin nauki: analityki medycznej, farmacji, biologii, biotechnologii lub pokrewnych;
 • statusu doktoranta lub gotowości do podjęcia studiów doktoranckich;
 • motywacji do rzetelnej, odpowiedzialnej pracy naukowej i wykazywania inicjatywy w planowaniu doświadczeń oraz rozwiązywaniu problemów;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w programie studiów doktoranckich, swobodne korzystanie z literatury naukowej i prezentację wyników projektu na forum międzynarodowym;
 • bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych oraz otwartości na ścisłą współpracę w zespole;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • doświadczenie w pracach laboratoryjnych z technikami biologii molekularnej mile widziane.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (zlecenie/dzieło) na 3-miesięczny okres próbny, z opcją przedłużenia dalszej współpracy;
 • możliwość aplikowania do Szkoły Doktorskiej na jedynej uczelni medycznej w Polsce posiadającej status uczelni badawczej;
 • pakiet świadczeń pozapłacowych przy umowie o pracę.


Zobacz podobne oferty