Oferty pracy

Broker Innowacji

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Broker Innowacji
Miejsce pracy: Gdańsk

w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”


umowa na czas określony (do dn. 31.12.2022 r.)

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Współpraca z kierownikiem projektu na rzecz realizacji projektu zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej oraz procedurami obowiązujących na Uczelni.
 • Aktywne wyszukiwanie i wstępna ocena projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych przez naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Udział w spotkaniach (także w formule on-line), warsztatach, konferencjach krajowych i zagranicznych niezbędnych do realizacji projektu.
 • Tworzenie oferty technologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla biznesu.
 • Aktywna promocja wyników badań naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i za granicą.
 • Organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, sektora biznesu, mających na celu komercjalizację wyników badań.
 • Realizacja wskaźników założonych w Programie.
 • Przygotowywanie raportów z realizacji Programu.
 • Nadzór nad obiegiem i archiwizacją dokumentów dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu.
 • Kontakt z innymi jednostkami administracji uczelni włączonymi w realizację Programu oraz Konsorcjantami Projektu, przedstawicielami MNiSW, audytorami i kontrolerami.
 • Prowadzenie ewidencji kontaktów, spotkań i uzgodnień w ramach realizacji Programu.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego (preferowane nauki medyczne, biotechnologia, biologia, chemia)
 • Doświadczenia w prowadzeniu projektów.
 • Doświadczenia w relacjach B2B.
 • Umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Inicjatywy i samodzielności w działaniu.
 • Umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową.
 • Bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych oraz wysokiej kultury osobistej.
 • Gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
MILE WIDZIANE:
 • Doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych.
 • Znajomość zagadnień dotyczących praw własności intelektualnej.
 • Znajomość specyfiki pracy w jednostce publicznej.
 • Znajomość branży medycznej.
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (do dn. 31.12.2022 r. z możliwością przedłużenia w ramach projektu lub strukturze uczelni).
 • Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w renomowanej Uczelni.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • System premiowy.
 • Bogaty pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do żłobka/przedszkola oraz kolonii dla dzieci, dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne, itp.).


Zobacz podobne oferty