Oferty pracy

Bosman portu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 138927

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)


Czynniki fizyczne, biologiczne, inne czynniki, w tym niebezpieczne:
- promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (strefa bezpieczna)
- zmienne warunki atmosferyczne
- praca zmianowa/nocna
- praca polegająca na kierowaniu pojazdem do 3,5 t

Zakres zadań

 • pod kierownictwem starszego bosmana portu lub oficera portu przeprowadza kontrole na nabrzeżach oraz na statkach stojących przy nabrzeżach
 • nadzoruje manewry cumownicze statków w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa
 • przeprowadza interwencyjne inspekcje nabrzeży, jednostek pływających oraz wód portowych, na polecenie przełożonego i według jego instrukcji, związane z zauważonymi lub zgłaszanym nieprawidłowościami bądź łamaniem przepisów
 • przekazuje kapitanom jednostek cumujących w porcie oraz użytkownikom portu polecenia Oficer Dyżurnego
 • na polecenie przełożonego przeprowadza rutynowe i interwencyjne patrole wód portowych na jednostkach „Kontroler 20” oraz „K-4” wraz z załogą podstawową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze:
doświadczenie morskie
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Zobacz podobne oferty