Oferty pracy

Bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej i Promocji

Bibliotekarz w Oddziale Informacji Naukowej i Promocji
Miejsce pracy: Gdańsk
R/82R21/AB
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Czytelni Informacji Naukowej,
 • obsługa użytkowników Czytelni Informacji Naukowej i świadczenie na ich rzecz usług oferowanych przez Bibliotekę,
 • szkolenia użytkowników Biblioteki w zakresie wyszukiwania informacji naukowej
 • w siedzibie BG oraz w klinikach i zakładach,
 • przygotowywanie wystaw organizowanych przez Bibliotekę,
 • współudział w przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i instruktażowych na potrzeby bieżącego funkcjonowania Biblioteki oraz prowadzonych przez Bibliotekę szkoleń użytkowników,
 • administrowanie informacjami Biblioteki Głównej zamieszczanymi w systemie ekstranetowym Uczelni,
 • współpraca przy administrowaniu serwisami WWW Biblioteki Głównej GUMed oraz jej profilem na FB.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego bibliotekarskiego lub innego wyższego odpowiadającemu profilowi Biblioteki,
 • znajomości środowiska bazodanowego i języków informacyjno-wyszukiwawczych,
 • umiejętności korzystania z baz danych, w tym budowania efektywnych strategii wyszukiwawczych,
 • umiejętności współdziałania z zespołem oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej i szybkiej realizacji powierzonych zadań,
 • zdolności do szybkiego uczenia się,
 • wysokiej kultury osobistej, łatwości nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • wysokiej motywacji do samokształcenia,
 • umiejętności radzenia sobie z presją czasu i stresem,
 • bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • dyspozycyjności,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego minimum na poziomie B2.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty