Oferty pracy

Audytor wewnętrzny

Gdański Urząd Pracy
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/7931
OBOWIĄZKI:
Przeprowadza zadania audytowe zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasadnionych przypadkach doraźnie (pozaplanowe) zadania audytowe;wykonuje czynności doradcze; przeprowadza czynności sprawdzające;uzgadnia roczny plan audytu z kierownikiem jednostki;sporządza sprawozdania wymagane przepisami prawa i wytycznymi otrzymanymi od innych organów; ustala pisemne zasady i procedury związane z przygotowaniem i prowadzeniem audytu wewnętrznego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe. Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata pracy w audycie wewnętrznym, kontroli lub pokrewnych dziedzinach.Posiadanie kwalikacji zawodowych uprawniających do prowadzenia audytu wewnętrznego w myśl ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych.Znajomość standardów audytu wewnętrznego, standardów kontroli zarządczej dla sektora fnansów publicznych oraz zasad funkcjonowania administracji publicznej.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 450 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty