Oferty pracy

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
Miejsce pracy: Gdańsk
K/3223/AB
grupa pracowników dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy (2 ETATY)
zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

D KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania doświadczenie dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • wykształcenie wyższe w zakresie położnictwa,
 • posiadanie tytułu magistra położnictwa,
 • biegłej znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,
 • znajomości języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim,
 • umiejętności obsługi komputera i znajomości systemów MS Office,
 • posiadania doświadczenia dydaktycznego, zawodowego lub naukowego w obszarze położniczo-ginekologiczno-neonatologicznego.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (2 etaty),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.