Oferty pracy

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo - Ginekologicznego
Miejsce pracy: Gdańsk

 

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas nieokreślony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki (m.in. udział w pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem poziomu badawczo-dydaktycznego Uczelni, zlecanych przez Rektora, prorektora lub dziekana; troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia),
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • posiadania tytułu magistra położnictwa,
 • udokumentowanego doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej LUB udokumentowanego doświadczenia pracy badawczej LUB udokumentowanego doświadczenia w pracy związanej z perspektywą zatrudnienia,
 • biegłej obsługi systemu MS Office,
 • rzetelności, komunikatywności, proaktywnej postawy.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty