Oferty pracy

Asystent w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Miejsce pracy: Gdańsk
K/1222/AB

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania doświadczenia dydaktycznego, zawodowego lub naukowego.

WYMOGI DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ:

 • posiadanie tytuł zawodowego magistra w zakresie wychowania fizycznego,
 • posiadania uprawnień trenera aerobiku sportowego lub uprawnień trenera tańca i fitness,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2,
 • znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

OCZEKIWANA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA:

 • udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.


Zobacz podobne oferty