Oferty pracy

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

 

Asystent w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Miejsce pracy: Gdańsk
R/67R23/WCH

grupa pracowników dydaktycznych

praca w wymiarze 0,5 etatu

zatrudnienie na zastępstwo

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach,
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna o charakterze dydaktycznym lub popularyzatorskim (w tym artykuły popularno-naukowe, przeglądowe i tym podobne).
OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:
 • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera uzyskanego na kierunku: farmacja, chemia, chemia medyczna, technologia chemiczna, biotechnologia lub pokrewnym;
 • wiedzy w zakresie technik spektroskopowych oraz preparatyki związków organicznych,
 • posiadania doświadczenia dydaktycznego, zawodowego lub naukowego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • znajomości języka polskiego umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w języku polskim.
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie pracy dydaktycznej na uczelni wyższej lub innej instytucji edukacyjnej lub udokumentowane doświadczenie pracy badawczej lub udokumentowane doświadczenie pracy związanej z perspektywą zatrudnienia.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę na zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (0,5 etatu),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.