Oferty pracy

Assembly Operator - Operator Montażu

Assembly Operator - Operator Montażu
Miejsce pracy: Gdańsk

Firma Northvolt, specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych systemów zasilania bateryjnego dla przemysłu, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne rozwiązania akumulatorowe na rynku europejskim, postanowiła stworzyć swój pierwszy zakładu produkcyjny w Polsce.

 

W związku z tym szukamy osób o profilu montażowym / elektroinstalacyjnym, aby dołączyli do naszego szybko rozwijającego się zespołu w Gdańsku.

 

Operator montażu jest odpowiedzialny za montaż zespołów elektronicznych i podzespołów poprzez ścisłą współpracę z zespołem inżynierii oraz kierownikami zakładu.

 

Oferujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy, w perspektywicznej i szybko rozwijającej się firmie. Zapewniamy wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia, opiekę medyczną, karty multisport i pozytywną atmosferę.

 

Ponadto, jako firma o wieloletnim planie rozbudowy dajemy możliwość długofalowej współpracy i rozwoju w ramach nowopowstałej spółki.


Northvolt is establishing its first facility to industrialize and produce battery systems. In order to meet the increased demand for complete battery solutions on the European market, we are looking Assembly Operators to join our rapidly growing team in Gdansk, Poland.


The Assembly Operator is responsible for the assembly and wiring to complete electronic assemblies and sub-assemblies by working closely with Engineering and plant management.


Obowiązki:
 • Wykonuje różne kombinację kolejnych zadań w celu złożenia komponentów elektronicznych, podzespołów, produktów lub systemów.
 • Zapoznaje się ze zleceniami, przestrzega schematów produkcyjnych i przykładowych wzorów oraz otrzymuje ustne instrukcje dotyczące obowiązków, które należy wykonać.
 • Ustawia i dopasowuje części w określonym stosunku do siebie w uchwycie lub innym urządzeniu przytrzymującym.
 • Skleja, zaciska, wkręca, łączy, lutuje, wciska lub wykonuje podobne czynności w celu połączenia i zabezpieczenia zmontowanych elementów, przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn i urządzeń.
 • Obchodzi się z należytą starannością z firmowymi narzędziami, sprzętem i materiałami, niezwłocznie zgłasza wszelkie problemy przełożonemu.
 • Przestrzega wszystkich zasad obowiązujących w firmie, w szczególności tych dotyczących bezpieczeństwa, jakości, wydajności oraz obecności w pracy.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie (poziom technikum).
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Umiejętność czytania i interpretowania schematów, procedur i instrukcji.
 • Zdolność odczytywania dostarczonych specyfikacji oraz przekładania tych danych na określone czynności.
 • Preferowane doświadczenie i wiedza z zakresu podstawowej elektroniki.
 • Komunikatywny język angielski będzie dodatkowym atutem.
 • Pozwolenie na pracę w Polsce.
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Pracę zmianową
 • Prywatną opiekę medyczną – pakiet podstawowy i rozszerzony – całkowicie opłacaną przez firmę
 • Kartę MyBenefit
 • Pracę w międzynarodowym środowisku – możliwość używania języka angielskiego w codziennej pracy
 • Możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w firmie biorącej udział w transformacji ku energii odnawialnej
 • Przyjazną i otwartą atmosferę pracy w różnorodnym zespole
Key responsibilities:
 • Performs any combination of following tasks to assemble electronic components, subassemblies, products, and/or systems. Reads work orders, follows production drawings and sample assemblies, or receives verbal instructions regarding duties to be performed.
 • Positions and aligns parts in specified relationship to each other in jig, fixture, or other holding device.
 • Glues, crimps, screws, bolts, solders, press fits, or performs similar operations to join or secure assembled components, using hand tools, power tools, machines, and equipment.
 • Handle company tools, equipment and materials with reasonable care and report any problems immediately to supervisor.
 • Follow all company policies including but not limited to safety, quality, output and attendance.
 • Perform all other tasks as assigned.
Skills & Requirements:
 • High School diploma or equivalent
 • Be safety conscious
 • Ability to work with others
 • Ability to read and interpret schematics, documents, procedure manuals
 • Able to read supplied specification sheets and apply the data to specific work types
 • Preferably possess experience and knowledge in basic electronics
 • Excellent physical conditions
 • Communicative skills in Polish or English
 • MUST HAVE: Permit to work in Poland
We offer:
 • Stable employment conditions - employment contract
 • Shift work
 • Private medical care - basic and extended package - fully paid for by the company
 • MyBenefit card
 • Work in an international environment - the ability to use English in everyday work
 • Opportunity to develop and acquire new skills in a company taking part in the transformation to renewable energy
 • Friendly and open working atmosphere in a diverse team

We offer safe and stable working conditions in a fast growing company, internal and external trainings, competitive salary, medical care, multisport card and positive team spirit.

 

 Zobacz podobne oferty