Oferty pracy

Doradca techniczno-handlowy

Kim jesteśmy?

 • 90 krajów świata
 • 2 500 nowoczesnych zakładów
 • 32,6 mld CHF sprzedaży netto
 • 115 000 pracowników na świecie
 
Doradca techniczno-handlowy
Lokalizacja: woj. pomorskie
Czym będziesz się zajmować?
 • Stała współpraca z firmami wykonawczymi na terenie Woj.  kujawsko-pomorskiego, pomorskiego,warmińsko-mazurskiego
 • Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych
 • Monitoring podległego rynku (potencjalni klienci, poziom cen,  inwestycje) zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami
 • Sprzedaż inwestycyjna produktów Lafarge
 • Planowanie sprzedaży opartej na wykonawcach z uwzględnieniem  założeń budżetowych
 • Kontrola wielkości realizacji sprzedaży do wykonawców
 • Współpraca z Architektami, Deweloperami, osobami decyzyjnymi  związanymi z procesem inwestycyjnym: Kierownicy budów, Kierownicy  projektów.
Co zyskasz?
 • umowę o pracę, opiekę medyczną Medicover
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • pracę w wyjątkowym, innowacyjnym miejscu
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę w miejscu, gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie Min. Średnie mile widziane techniczne o profilu  zbliżonym do budowlanego
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy techniczno-handlowym.
 • Doświadczenie w pracy z Klientem B2C, doświadczenie handlowe.
 • Wiedza techniczna z zakresu ogólnobudowlanym.  Umiejętności  prowadzenia rozmów handlowych. Znajomość lokalnego rynku w branży  wykonawczej, budowlanej.
 • Znajomość środowiska MS Office /obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii ,,B”
 • Dobra komunikatywność. Znajomość i umiejętność prowadzenia  negocjacji.  Umiejętność pracy w zespole. Kultura osobista oraz dobra  autoprezentacja. Samodyscyplina i duża motywacja w dążeniu do celu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.


Zobacz podobne oferty