Kościerzyna

praca w województwie pomorskim

Kościerzyna to miasto powiatowe, siedziba powiatu kościerskiego, położone w centralnej części województwa pomorskiego, 55 km na południowy zachód od centrum Gdańska. Miasto leży w południowej części Pojezierza Kaszubskiego na Kaszubach i otoczone jest przez jeziora – Gałęźne, Kapliczne i Wierzysko. Kościerzyna zajmuje powierzchnię 15,8 km2, a jego populacja wynosi 23 tysiące osób.

Gospodarka Kościerzyny bazuje na ponad 2 tysiącach podmiotów gospodarczych, stanowiących głównych pracodawców w mieście. Są to przede wszystkim niewielkie przedsiębiorstwa z branży handlowej i usługowej działające na rynku lokalnym. Ze względu na walory przyrodniczo – krajobrazowe ważnym sektorem gospodarki kościerskiej jest turystyka, agroturystyka i rolnictwo. Wśród firm produkcyjnych dominują zakłady związane z przetwórstwem drewna, przetwórstwem żywności oraz budownictwem. W sektorze handlowo – usługowym przeważają niewielkie sklepy, warsztaty ślusarskie i samochodowe, stacje paliw oraz firmy świadczące usługi remontowo-budowlane. Aktualne oferty pracy z regionu Kościerzyny znaleźć można na Praca Kościerzyna.

Powiat kościerski charakteryzuje się średnim poziomem bezrobocia wśród lokalnej społeczności. W lutym 2013r. na 100 aktywnych ekonomicznie osób w regionie przypadało 16,7 osób bezrobotnych. Wartość ta jest o 2,1% większa od średniej stopy bezrobocia w całym województwie pomorskim.

Gdańsk

praca w województwie pomorskim

Gdańsk jest największym miastem województwa pomorskiego, stanowiącym jednocześnie jego stolicę. Położony jest nad Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Stanowi ważne centrum oświatowe,  kulturalne i gospodarcze północnej Polski. Miasto, zamieszkałe przez 460,5 tysiąca osób, zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem liczby ludności i szóste miejsce pod względem zajmowanej powierzchni – 261,9 km².

Jako największe miasto województwa stanowiące ważny węzeł transportowy i jedno z trzech miast Aglomeracji Trójmiasta, Gdańsk jest celem migracji zawodowej wielu mieszkańców województwa pomorskiego. Miasto kusi chłonnym rynkiem pracy, niską stopą bezrobocia (7,2% według danych statystycznych z końca lutego 2013r.) i dużymi możliwościami rozwoju.

Na zatrudnienie w Gdańsku mogą liczyć przedstawiciele wszelkich branż i specjalności oraz osoby posiadające różne kwalifikacje – od sprzątaczek i kierowców po kierowników wysokiego szczebla i specjalistów. Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 65 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących sektor prywatny i publiczny, w tym branżę handlową, usługową, przemysłową i rolnictwo. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym mieście kształtuje się na poziomie 4200 zł brutto.

Osoby poszukujące zatrudnienia w Gdańsku aktualne oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Gdańsk.

Starogard Gdański

praca w województwie pomorskim

Powiat starogardzki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia wśród lokalnej społeczności. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 9,7 tysiąca bezrobotnych, którzy stanowili 21,4% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród nich przeważały kobiety (53%), osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia. W strukturze wiekowej bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby między 25 a 34 rokiem życia i osoby młode, do 24 roku życia.

Starogard Gdański położony jest w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego,   nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim. Miasto jest stolicą nadwiślańsko-pomorskiego regionu Kociewie, a także jednym z najstarszych miast na Pomorzu. Powierzchnia miasta wynosi 25,3 km², a jego populacja to 49 tysięcy osób.

Oferty pracy dla lokalnej społeczności dostępne są na stronie Praca Starogard Gdański. W mieście rozwija się drobny przemysł, handel i usługi, a część terenów należy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Największymi zakładami pracy w mieście są:

 • Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A.,
 • Fabryka Mebli Okrętowych „Famos”,
 • Destylarnia „Sobieski”,
 • Perfexim (produkcja grzejników),
 • Gillmet – CYNKOWNIA OGNIOWA,
 • Huta Szkła Gospodarczego,
 • Labofarm (produkcja leków ziołowych).

Lębork

praca w województwie pomorskim

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Lęborku i okolicach aktualne oferty pracy mogą znaleźć na Praca Lębork, w lokalnej prasie i w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lębork jest 35-tysięcznym miastem, położonym w północnej części województwa pomorskiego 60 km w linii prostej w kierunku północno-zachodnim od Gdańska. Geograficznie położony jest nad rzeką Łebą na północnym krańcu kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej. Lębork jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu lęborskiego i zajmuje powierzchnię 17,8 km².

Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 4,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, wśród których większość to mikro i małe przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Lębork jest ośrodkiem przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, mineralnego (cegielnia Wienerberger) oraz lekkiego. Miasto to także główne centrum handlowe i usługowe regionu,  stanowiące zaplecze dla wiejskich terenów powiatu lęborskiego.

Sytuacja na lęborskim rynku pracy jest dość niekorzystna, jako że stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa o 8 procent od średniej stopy bezrobocia w całym województwie i wynosi 22,6%. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy, technicy ekonomiści, krawcy, murarze, ślusarze, kucharze, stolarze, technicy prac biurowych i technicy informatycy. Z drugiej strony, w rejonie Lęborka najłatwiej o pracę agentom ubezpieczeniowym, barmanom, cieślom, doradcom finansowym, fizjoterapeutom i kelnerom.

Sztum

praca w województwie pomorskim

Sztum jest niewielkim miastem położonym we wschodniej części województwa pomorskiego, nad jeziorem Zajezierskim i Barlewickim, 60 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim od centrum Gdańska.  Miasto zajmuje powierzchnię 4,5 km2, a jego populacja wynosi  10,5 tysiąca osób.

Ze względu na swój niewielki rozmiar, słabe tempo rozwoju gospodarczego i duży udział rolnictwa w gospodarce regionu, powiat sztumski cierpi na duży poziom bezrobocia i złą sytuację na lokalnym rynku pracy. Pojawiające się oferty pracy (np. na Praca Sztum) są nieliczne i skierowane jedynie do określonych grup zawodowych. W lutym 2013r. w PUP zarejestrowanych było 3,9 tysięcy bezrobotnych, którzy stanowili blisko 30% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich grup zawodowych jak: sprzedawcy,  robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna i produkcji wyrobów tekstylnych oraz pracownicy usług osobistych.

Jak wskazują analizy, najmniejszy problem ze znalezieniem pracy w powiecie sztumskim powinni mieć sprzedawcy w branży spożywczej, mechanicy maszyn do obróbki metali, gońcy, księgowi, asystenci ds. księgowości, sprzątaczki, woźni, brukarze i szlifierzy materiałów drzewnych.

Gdynia

praca w województwie pomorskim

Gdynia jest drugim co do wielkości miastem w województwie pomorskim, zamieszkałym przez 248 tysięcy osób i zajmującym powierzchnię 135 km2. Gdynia stanowi miasto na prawach powiatu, położone w północnej części województwa, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wraz z Gdańskiem i Sopotem wchodzi w skład Trójmiasta. Co ciekawe, Gdynia jest największym miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

Jako jeden z głównych ośrodków miejskich Pomorza, Gdynia cieszy się bardzo dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy, co znajduje potwierdzenie w wysokości stopy bezrobocia w tym mieście. Według danych statystycznych z lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w mieście wynosi zaledwie 7%, co jest drugą wartością w województwie. Wśród bezrobotnych mieszkańców Gdyni najczęściej pojawiają się przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, technik prac biurowych, technik ekonomista, sprzątaczka i  ślusarz.

Według monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, największe szanse na znalezienie pracy w Gdyni – Praca Gdynia, mają spawacze, glazurnicy, opiekunki dziecięce, monterzy urządzeń energii odnawialnej, monterzy elektronicy, monterzy kadłubów okrętowych, kierowcy ciągnika siodłowego, dystrybutorzy ulotek i laboranci chemiczni.

Człuchów

praca w województwie pomorskim

Człuchów jest niewielkim miastem położonym w południowej części województwa pomorskiego, w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Powierzchnia miasta wynosi 12,5 km2, a jego populacja liczy prawie 15 tysięcy osób. 33% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 3% użytki leśne.

Człuchów jest siedzibą powiatu człuchowskiego, charakteryzującego się dużym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosi 23,9% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród osób bezrobotnych przeważają  kobiety, a także osoby długotrwale niezatrudnione i nie posiadające wykształcenia średniego. W strukturze zawodowej przeważają natomiast sprzedawcy, fryzjerzy, krawcy, szwaczki, pracownicy budowlani i pracownicy przy pracach prostych. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy  (Praca Człuchów) dotyczy stanowisk sprzedawcy, sekretarki, sprzątaczki, pracowników gospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych i pracowników obsługi biura. Ważnym elementem człuchowskiej gospodarki jest rolnictwo i oparty na nim przemysł rolno-spożywczy. Większość działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych związana jest z handlem, głównie handlem detalicznym.

Tczew

praca w województwie pomorskim

 Tczew jest miastem powiatowym położonym w środkowo-zachodniej części województwa pomorskiego, nad Wisłą, 30 km od Gdańska. Osoby poszukujące zatrudnienia w tym mieście na aktualne oferty pracy z Tczewa i okolic mogą liczyć na stronie Praca Tczew.

Tczew jest czwartym pod względem liczby ludności miastem województwa pomorskiego. Jego populacja na dzień 02.01.2013r. wynosiła  59 354 osoby, a powierzchnia – 22,3 km². Co ciekawe, Tczew jest najstarszym miastem na Pomorzu, bowiem jego historia sięga pierwszej połowy XII wieku.

Poziom bezrobocia w powiecie tczewskim można uznać za średni. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6,1 tysiąca osób bezrobotnych, co stanowi 15,3% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych przeważają osoby bez zawodu oraz przedstawiciele takich specjalizacji, jak: sprzedawca, kucharz, pracownik budowlany, pracownik gospodarczy, szewc, krawiec.

Poziom rozwoju gospodarczego miasta i okolic można uznać za średni. Ważnym elementem tczewskiej gospodarki są rolnictwo i turystyka, odgrywające znaczącą rolę w strukturze zatrudnienia lokalnej społeczności. Tczew to także duży ośrodek usługowy i handlowy.

Bytów

praca w województwie pomorskim

Znalezienie pracy na terenie Bytowa może przysporzyć wielu problemów ze względu na fakt, że powiat bytowski cechuje się dość wysoką stopą bezrobocia, której wartość jest 4 wartością w województwie pomorskim wśród regionów cechujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w powiecie wynosił 24,5%. Niewielki rozmiar miasta oraz duże bezrobocie wpływają na fakt, że oferty pracy skierowane do lokalnej społeczności Praca Bytów obejmują głównie konkretne grupy zawodów i nie pokrywają zapotrzebowania na miejsca pracy.

Bytów położony jest w środkowej części województwa, 90 km na południowy zachód od centrum Gdańska. Geograficznie miasto  położone jest na Pojezierzu Bytowskim, nad rzekami Borują oraz Bytową i jeziorem Jeleń. Populacja miasta wynosi 17 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 8,7 km2.

Na terenie miasta swą działalność gospodarczą prowadzi ponad 1800 podmiotów gospodarczych, wśród których większość reprezentuje sektor usług i handlu i stanowi niewielkie firmy rodzinne zatrudniające zaledwie kilku pracowników. Ponadto, w mieście rozwija się przemysł elektroniczny, spożywczy, drzewny i metalowy. Bytów jest także ważnym ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.

Kwidzyn

praca w województwie pomorskim

Kwidzyn położony jest 85 km na południe od centrum Gdańska, nad rzeką Liwą, 5 km od Wisły. Powiat kwidzyński, którego Kwidzyn jest siedzibą, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia, bowiem według danych GUS na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 21,6% i była wyższa o 7% od stopy bezrobocia panującej w województwie. Miasto zamieszkałe jest przez 38,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosi 21,5 km2.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważają kobiety (54%). Ponadto, w strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu, a także sprzedawcy, pracownicy pomocniczy w przemyśle, pracowniczy budowlani, kucharze, krawcy i stolarze.  Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy związanych jest z zawodami pracowników sektora handlu, usług osobistych i budownictwa – Praca Kwidzyn.

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca miejsce lokalizacji najważniejszych ośrodków przemysłowych w mieście, które zapewniają wiele miejsc pracy dla mieszkańców miasta i powiatu. Najważniejszymi zakładami pracy w Kwidzynie są:

 • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. – przemysł papierniczy,
 • Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – branża elektroniczna,
 • FPP Kwidzyn Sp. z o.o. – europejski zakład przetwarzania tworzyw sztucznych,
 • PPH TOR-PAL Sp. z o.o. – produkcja wyrobów drewnianych,
 • BE&K Europe Sp. z o.o. – usługi konstrukcyjno-montażowe .