Kwidzyn

praca w województwie pomorskim

Kwidzyn położony jest 85 km na południe od centrum Gdańska, nad rzeką Liwą, 5 km od Wisły. Powiat kwidzyński, którego Kwidzyn jest siedzibą, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia, bowiem według danych GUS na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 21,6% i była wyższa o 7% od stopy bezrobocia panującej w województwie. Miasto zamieszkałe jest przez 38,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosi 21,5 km2.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważają kobiety (54%). Ponadto, w strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu, a także sprzedawcy, pracownicy pomocniczy w przemyśle, pracowniczy budowlani, kucharze, krawcy i stolarze.  Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy związanych jest z zawodami pracowników sektora handlu, usług osobistych i budownictwa – Praca Kwidzyn.

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca miejsce lokalizacji najważniejszych ośrodków przemysłowych w mieście, które zapewniają wiele miejsc pracy dla mieszkańców miasta i powiatu. Najważniejszymi zakładami pracy w Kwidzynie są:

  • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. – przemysł papierniczy,
  • Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – branża elektroniczna,
  • FPP Kwidzyn Sp. z o.o. – europejski zakład przetwarzania tworzyw sztucznych,
  • PPH TOR-PAL Sp. z o.o. – produkcja wyrobów drewnianych,
  • BE&K Europe Sp. z o.o. – usługi konstrukcyjno-montażowe .

Słupsk

praca w województwie pomorskim

Poziom bezrobocia w Słupsku jest dużo niższy niż w całym powiecie słupskim, co bezpośrednio wiąże się z istotną funkcją handlową, usługową i przemysłową jaką odgrywa miasto wśród wszystkich ośrodków miejskich województwa pomorskiego. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 7,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 23,8% wszystkich aktywnych osób w powiecie. Z kolei, stopa bezrobocia w samym mieście wynosi zaledwie 12,9%, co jest 6 wartością w województwie. Pod linkiem Praca Słupsk osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia w Słupsku mogą znaleźć aktualne oferty pracy z tego regionu.

Słupsk jest trzecim co do liczby ludności miastem województwa pomorskiego, zamieszkałym przez 95 tysięcy osób. Jest siedzibą władz powiatu słupskiego i miastem na prawach powiatu, położonym na Pobrzeżu Koszalińskim, w odległości 18 km od Bałtyku.

Gospodarka Słupska opiera się na handlu, usługach i przemyśle.  Do głównych gałęzi słupskiego przemysłu należy: obuwniczy, maszynowy, tworzyw sztucznych, okienny, samochodowy, meblarski i kosmetyczny. Co ważne, w Słupsku funkcjonuje działa Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, posiadająca filie w Koszalinie, Redzikowie, Debrznie, Szczecinku i Wałczu. Strefa ma duży potencjał rozwojowy, gwarantujący wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański jest siedzibą powiatu gdańskiego, wyróżniającego się na tle innych regionów województwa pomorskiego niskim poziomem bezrobocia. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie gdańskim wynosiła 10,4% i była 4 wartością w województwie (po Sopocie, Gdyni i Gdańsku). Miasto położone jest w północno-wschodniej części województwa, od północy graniczy z Gdańskiem. Według danych z 31 marca 2011r. miasto liczyło 27,8 tysięcy mieszkańców i zajmowało powierzchnię 14,5 km2.

Dobra sytuacja na gdańskim rynku pracy wynika z niedalekiej odległości Trójmiasta, przez co Pruszcz Gdański staje się bardzo cennym inwestycyjnie obszarem województwa pomorskiego. Ważnym atutem gospodarczym miasta są zaczynające się w pobliżu autostrada A1 oraz obwodnica Trójmiasta. Na terenie miasta funkcjonuje Bałtycka Strefa Inwestycyjna, na obszarze której swoje zakłady produkcyjne posiadają firmy z branży elektronicznej, spożywczej, magazynowej, odzieżowej i metalowej. Jako, że powiat gdański ma charakter przemysłowo-rolniczy, w mieście funkcjonuje wiele zakładów związanych z branżą przemysłową i przetwórstwem rolno-spożywczym. Największymi zakładami pracy w powiecie gdańskim są: RABAT POMORZE S.A.,  EXPAC, TORELL, DGT, Browar AMBER, KOMERS INTERNATIONAL, OCEANIC, ZIAJA, INVESTA, Zakłady Mięsne „NOWAK” i  CROWN CORK & SEAL. Osoby zainteresowane miejscami pracy w regionie Pruszcza Gdańskiego powinny odwiedzić stronę Praca Pruszcz Gdański, na której dostępne są aktualne oferty.

Wejherowo

praca w województwie pomorskim

Osoby poszukujące zatrudnienia w Wejherowie i okolicach aktualne oferty pracy mogą znaleźć na Praca Wejherowo, w Powiatowym Urzędzie Pracy i w wejherowskiej prasie.

Wejherowo to miasto powiatowe, siedziba powiatu wejherowskiego, położone w północnej części województwa,  na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego i Pradoliny Redy–Łeby. Co ciekawe, miasto stanowi element Małego Trójmiasta Kaszubskiego i jest częścią aglomeracji gdańskiej.

Stopa bezrobocia w powiecie wejherowskim jest wyższa od średniej stopy panującej zarówno w województwie pomorskim jak i w całej Polsce. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w regionie wynosił 18,2%. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a główne grupy stanowią osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające kwalifikacji.

Wejherowo, jako stolica Kaszub, pełni ważną funkcję turystyczną w województwie. W turystyce, branży gastronomicznej, hotelarskiej i usługach zatrudnienie znalazła duża część lokalnej społeczności. Poza tym, w Wejherowie rozwija się też drobny przemysł rolno-spożywczy i branża budowlana. Na zatrudnienie w Wejherowie i okolicach mogą liczyć głównie pracownicy usług osobistych, sprzedawcy, pracownicy gospodarczy i pracownicy obsługi biurowej.

Kartuzy

praca w województwie pomorskim

Kartuzy są 15-tysięcznym miastem położonym w środkowej części województwa pomorskiego, 33 km na zachód od Gdańska. Miasto leży nad czterema jeziorami: Karczemnym, Klasztornym Dużym, Klasztornym Małym i Mielenko.  Przez wielu uznawane jest za stolicę Kaszub. Według danych z 1 stycznia 2010r. powierzchnia miasta wynosiła 6,8 km².

Osoby poszukujące pracy na terenie Kartuz na pewno ucieszy fakt, że powiat kartuski cechuje się bardzo niskim odsetkiem osób bezrobotnych. W styczniu stopa bezrobocia w regionie wynosiła 12,2% i była niższa od stopy bezrobocia w województwie i w Polsce o odpowiednio 2,4% i 2,2%. Oferty pracy z regionu Kartuz znaleźć można w lokalnej prasie lub na Praca Kartuzy. Jak wskazują badania prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy, najmniejszy problem ze znalezieniem zatrudnienia w powiecie kartuskim powinni mieć przedstawiciele takich zawodów jak: technik prac biurowych, monter kadłubów okrętowych, specjalista ds. ubezpieczeń, specjalista branży finansowej, elektryk, opiekunka dziecięca, brukarz, sekretarka, asystent ds. księgowości i przedstawiciel handlowy. Z kolei, w gorszej sytuacji znajdują się kosmetyczki, malarze, spawacze ręczni, kierowcy samochodów ciężarowych, pomoce kuchenne i robotnicy placowi.

Chojnice

praca w województwie pomorskim

Chojnice są ósmym co do liczby ludności miastem województwa pomorskiego, zamieszkałym przez 40 tysięcy osób. Miasto położone jest w południowej części województwa, na Pomorzu Gdańskim, na pograniczu regionów: Borów Tucholskich, Kaszub i Krajny. Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia miasta wynosi 21 km².

Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim należy do jednych z większych w pomorskim. W lutym 2013r. wynosiła ona 21,5% i była większa od stopy bezrobocia w województwie o 6,9%. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowią: sprzedawcy, ślusarze, technicy ekonomiści, krawcy, stolarze, technicy mechanicy, murarze, kucharze i malarze budowlani. Z kolei, najwięcej ofert pracy Praca Chojnice skierowanych jest do robotników gospodarczych, spawaczy, sprzedawców, szwaczek, opiekunek domowych, techników prac biurowych i stolarzy meblowych.

W rozwoju gospodarczym Chojnic ważną rolę odgrywają handel, usługi i turystyka. Miasto jest licznie odwiedzane przez turystów i stanowi bazę turystyczną do wycieczek na południowe Kaszuby. Na terenie miasta  funkcjonuje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych, wśród których największymi zakładami pracy są placówki handlowe, supermarkety i hipermarkety. Co więcej, w Chojnicach działa filia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiąca bardzo atrakcyjne miejsce realizacji inwestycji.

Nowy Dwór Gdański

praca w województwie pomorskim

Nowy Dwór Gdański jest miastem położonym w północno-wschodniej części województwa pomorskiego, 35 km na południowy wschód od Gdańska. Co ważne, powiat nowodworski, którego to miasto jest siedzibą , charakteryzuje się najwyższym poziomem bezrobocia w całym województwie. Według danych GUS z lutego 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3,9 tysiąca bezrobotnych, co stanowiło aż 32,2% aktywnych ekonomicznie w regionie.

Nowy Dwór Gdański jest najmniejszym miastem powiatowym w województwie, zamieszkałym przez około 9,9 tysiąca osób i zajmującym powierzchnię 5 km2. Geograficznie znajduje się nad rzeką Tugą w centralnej części Żuław Wiślanych.

Gospodarka powiatu nowodworskiego bazuje na walorach turystycznych tego regionu i opiera się o rolnictwo i turystykę, które nie zaspokajają zapotrzebowania na miejsca pracy w regionie. W okolicy brak jest jakichkolwiek większych zakładów przemysłowych, które mogłyby zapewnić zatrudnienie części lokalnej społeczności. W mieście rozwija się branża handlowa i usługowa, a także drobne przetwórstwo rolno-spożywcze. Ze względu na duży poziom bezrobocia znalezienie zatrudnienia w Nowym Dworze Gdańskim nie należy do najłatwiejszych, a proces poszukiwania pracy może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Oferty pracy z regionu nowodworskiego dostępne są pod linkiem Praca Nowy Dwór Gdański.