Lębork

praca w województwie pomorskim

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Lęborku i okolicach aktualne oferty pracy mogą znaleźć na Praca Lębork, w lokalnej prasie i w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Lębork jest 35-tysięcznym miastem, położonym w północnej części województwa pomorskiego 60 km w linii prostej w kierunku północno-zachodnim od Gdańska. Geograficznie położony jest nad rzeką Łebą na północnym krańcu kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej. Lębork jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu lęborskiego i zajmuje powierzchnię 17,8 km².

Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 4,5 tysiąca podmiotów gospodarczych, wśród których większość to mikro i małe przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Lębork jest ośrodkiem przemysłu elektromaszynowego, spożywczego, mineralnego (cegielnia Wienerberger) oraz lekkiego. Miasto to także główne centrum handlowe i usługowe regionu,  stanowiące zaplecze dla wiejskich terenów powiatu lęborskiego.

Sytuacja na lęborskim rynku pracy jest dość niekorzystna, jako że stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa o 8 procent od średniej stopy bezrobocia w całym województwie i wynosi 22,6%. Wśród bezrobotnych najliczniejsze grupy zawodowe stanowią osoby bez zawodu, sprzedawcy, technicy ekonomiści, krawcy, murarze, ślusarze, kucharze, stolarze, technicy prac biurowych i technicy informatycy. Z drugiej strony, w rejonie Lęborka najłatwiej o pracę agentom ubezpieczeniowym, barmanom, cieślom, doradcom finansowym, fizjoterapeutom i kelnerom.

Sztum

praca w województwie pomorskim

Sztum jest niewielkim miastem położonym we wschodniej części województwa pomorskiego, nad jeziorem Zajezierskim i Barlewickim, 60 km w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim od centrum Gdańska.  Miasto zajmuje powierzchnię 4,5 km2, a jego populacja wynosi  10,5 tysiąca osób.

Ze względu na swój niewielki rozmiar, słabe tempo rozwoju gospodarczego i duży udział rolnictwa w gospodarce regionu, powiat sztumski cierpi na duży poziom bezrobocia i złą sytuację na lokalnym rynku pracy. Pojawiające się oferty pracy (np. na Praca Sztum) są nieliczne i skierowane jedynie do określonych grup zawodowych. W lutym 2013r. w PUP zarejestrowanych było 3,9 tysięcy bezrobotnych, którzy stanowili blisko 30% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. Wśród bezrobotnych najliczniej występują przedstawiciele takich grup zawodowych jak: sprzedawcy,  robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna i produkcji wyrobów tekstylnych oraz pracownicy usług osobistych.

Jak wskazują analizy, najmniejszy problem ze znalezieniem pracy w powiecie sztumskim powinni mieć sprzedawcy w branży spożywczej, mechanicy maszyn do obróbki metali, gońcy, księgowi, asystenci ds. księgowości, sprzątaczki, woźni, brukarze i szlifierzy materiałów drzewnych.

Gdynia

praca w województwie pomorskim

Gdynia jest drugim co do wielkości miastem w województwie pomorskim, zamieszkałym przez 248 tysięcy osób i zajmującym powierzchnię 135 km2. Gdynia stanowi miasto na prawach powiatu, położone w północnej części województwa, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wraz z Gdańskiem i Sopotem wchodzi w skład Trójmiasta. Co ciekawe, Gdynia jest największym miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

Jako jeden z głównych ośrodków miejskich Pomorza, Gdynia cieszy się bardzo dobrą sytuacją na lokalnym rynku pracy, co znajduje potwierdzenie w wysokości stopy bezrobocia w tym mieście. Według danych statystycznych z lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w mieście wynosi zaledwie 7%, co jest drugą wartością w województwie. Wśród bezrobotnych mieszkańców Gdyni najczęściej pojawiają się przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, technik prac biurowych, technik ekonomista, sprzątaczka i  ślusarz.

Według monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, największe szanse na znalezienie pracy w Gdyni – Praca Gdynia, mają spawacze, glazurnicy, opiekunki dziecięce, monterzy urządzeń energii odnawialnej, monterzy elektronicy, monterzy kadłubów okrętowych, kierowcy ciągnika siodłowego, dystrybutorzy ulotek i laboranci chemiczni.

Człuchów

praca w województwie pomorskim

Człuchów jest niewielkim miastem położonym w południowej części województwa pomorskiego, w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Powierzchnia miasta wynosi 12,5 km2, a jego populacja liczy prawie 15 tysięcy osób. 33% powierzchni miasta stanowią użytki rolne, 3% użytki leśne.

Człuchów jest siedzibą powiatu człuchowskiego, charakteryzującego się dużym odsetkiem osób bezrobotnych w regionie. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosi 23,9% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród osób bezrobotnych przeważają  kobiety, a także osoby długotrwale niezatrudnione i nie posiadające wykształcenia średniego. W strukturze zawodowej przeważają natomiast sprzedawcy, fryzjerzy, krawcy, szwaczki, pracownicy budowlani i pracownicy przy pracach prostych. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy  (Praca Człuchów) dotyczy stanowisk sprzedawcy, sekretarki, sprzątaczki, pracowników gospodarczych, kierowców samochodów ciężarowych i pracowników obsługi biura. Ważnym elementem człuchowskiej gospodarki jest rolnictwo i oparty na nim przemysł rolno-spożywczy. Większość działających na terenie miasta podmiotów gospodarczych związana jest z handlem, głównie handlem detalicznym.

Tczew

praca w województwie pomorskim

 Tczew jest miastem powiatowym położonym w środkowo-zachodniej części województwa pomorskiego, nad Wisłą, 30 km od Gdańska. Osoby poszukujące zatrudnienia w tym mieście na aktualne oferty pracy z Tczewa i okolic mogą liczyć na stronie Praca Tczew.

Tczew jest czwartym pod względem liczby ludności miastem województwa pomorskiego. Jego populacja na dzień 02.01.2013r. wynosiła  59 354 osoby, a powierzchnia – 22,3 km². Co ciekawe, Tczew jest najstarszym miastem na Pomorzu, bowiem jego historia sięga pierwszej połowy XII wieku.

Poziom bezrobocia w powiecie tczewskim można uznać za średni. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 6,1 tysiąca osób bezrobotnych, co stanowi 15,3% wszystkich aktywnych ekonomicznie osób w regionie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych przeważają osoby bez zawodu oraz przedstawiciele takich specjalizacji, jak: sprzedawca, kucharz, pracownik budowlany, pracownik gospodarczy, szewc, krawiec.

Poziom rozwoju gospodarczego miasta i okolic można uznać za średni. Ważnym elementem tczewskiej gospodarki są rolnictwo i turystyka, odgrywające znaczącą rolę w strukturze zatrudnienia lokalnej społeczności. Tczew to także duży ośrodek usługowy i handlowy.

Bytów

praca w województwie pomorskim

Znalezienie pracy na terenie Bytowa może przysporzyć wielu problemów ze względu na fakt, że powiat bytowski cechuje się dość wysoką stopą bezrobocia, której wartość jest 4 wartością w województwie pomorskim wśród regionów cechujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w powiecie wynosił 24,5%. Niewielki rozmiar miasta oraz duże bezrobocie wpływają na fakt, że oferty pracy skierowane do lokalnej społeczności Praca Bytów obejmują głównie konkretne grupy zawodów i nie pokrywają zapotrzebowania na miejsca pracy.

Bytów położony jest w środkowej części województwa, 90 km na południowy zachód od centrum Gdańska. Geograficznie miasto  położone jest na Pojezierzu Bytowskim, nad rzekami Borują oraz Bytową i jeziorem Jeleń. Populacja miasta wynosi 17 tysięcy osób, a jego powierzchnia to 8,7 km2.

Na terenie miasta swą działalność gospodarczą prowadzi ponad 1800 podmiotów gospodarczych, wśród których większość reprezentuje sektor usług i handlu i stanowi niewielkie firmy rodzinne zatrudniające zaledwie kilku pracowników. Ponadto, w mieście rozwija się przemysł elektroniczny, spożywczy, drzewny i metalowy. Bytów jest także ważnym ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.

Kwidzyn

praca w województwie pomorskim

Kwidzyn położony jest 85 km na południe od centrum Gdańska, nad rzeką Liwą, 5 km od Wisły. Powiat kwidzyński, którego Kwidzyn jest siedzibą, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia, bowiem według danych GUS na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła 21,6% i była wyższa o 7% od stopy bezrobocia panującej w województwie. Miasto zamieszkałe jest przez 38,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosi 21,5 km2.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przeważają kobiety (54%). Ponadto, w strukturze zawodowej osób bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby bez zawodu, a także sprzedawcy, pracownicy pomocniczy w przemyśle, pracowniczy budowlani, kucharze, krawcy i stolarze.  Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy związanych jest z zawodami pracowników sektora handlu, usług osobistych i budownictwa – Praca Kwidzyn.

Na terenie Kwidzyna funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca miejsce lokalizacji najważniejszych ośrodków przemysłowych w mieście, które zapewniają wiele miejsc pracy dla mieszkańców miasta i powiatu. Najważniejszymi zakładami pracy w Kwidzynie są:

  • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. – przemysł papierniczy,
  • Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. – branża elektroniczna,
  • FPP Kwidzyn Sp. z o.o. – europejski zakład przetwarzania tworzyw sztucznych,
  • PPH TOR-PAL Sp. z o.o. – produkcja wyrobów drewnianych,
  • BE&K Europe Sp. z o.o. – usługi konstrukcyjno-montażowe .

Słupsk

praca w województwie pomorskim

Poziom bezrobocia w Słupsku jest dużo niższy niż w całym powiecie słupskim, co bezpośrednio wiąże się z istotną funkcją handlową, usługową i przemysłową jaką odgrywa miasto wśród wszystkich ośrodków miejskich województwa pomorskiego. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 7,8 tysięcy bezrobotnych, co stanowi 23,8% wszystkich aktywnych osób w powiecie. Z kolei, stopa bezrobocia w samym mieście wynosi zaledwie 12,9%, co jest 6 wartością w województwie. Pod linkiem Praca Słupsk osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia w Słupsku mogą znaleźć aktualne oferty pracy z tego regionu.

Słupsk jest trzecim co do liczby ludności miastem województwa pomorskiego, zamieszkałym przez 95 tysięcy osób. Jest siedzibą władz powiatu słupskiego i miastem na prawach powiatu, położonym na Pobrzeżu Koszalińskim, w odległości 18 km od Bałtyku.

Gospodarka Słupska opiera się na handlu, usługach i przemyśle.  Do głównych gałęzi słupskiego przemysłu należy: obuwniczy, maszynowy, tworzyw sztucznych, okienny, samochodowy, meblarski i kosmetyczny. Co ważne, w Słupsku funkcjonuje działa Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, posiadająca filie w Koszalinie, Redzikowie, Debrznie, Szczecinku i Wałczu. Strefa ma duży potencjał rozwojowy, gwarantujący wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański jest siedzibą powiatu gdańskiego, wyróżniającego się na tle innych regionów województwa pomorskiego niskim poziomem bezrobocia. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie gdańskim wynosiła 10,4% i była 4 wartością w województwie (po Sopocie, Gdyni i Gdańsku). Miasto położone jest w północno-wschodniej części województwa, od północy graniczy z Gdańskiem. Według danych z 31 marca 2011r. miasto liczyło 27,8 tysięcy mieszkańców i zajmowało powierzchnię 14,5 km2.

Dobra sytuacja na gdańskim rynku pracy wynika z niedalekiej odległości Trójmiasta, przez co Pruszcz Gdański staje się bardzo cennym inwestycyjnie obszarem województwa pomorskiego. Ważnym atutem gospodarczym miasta są zaczynające się w pobliżu autostrada A1 oraz obwodnica Trójmiasta. Na terenie miasta funkcjonuje Bałtycka Strefa Inwestycyjna, na obszarze której swoje zakłady produkcyjne posiadają firmy z branży elektronicznej, spożywczej, magazynowej, odzieżowej i metalowej. Jako, że powiat gdański ma charakter przemysłowo-rolniczy, w mieście funkcjonuje wiele zakładów związanych z branżą przemysłową i przetwórstwem rolno-spożywczym. Największymi zakładami pracy w powiecie gdańskim są: RABAT POMORZE S.A.,  EXPAC, TORELL, DGT, Browar AMBER, KOMERS INTERNATIONAL, OCEANIC, ZIAJA, INVESTA, Zakłady Mięsne „NOWAK” i  CROWN CORK & SEAL. Osoby zainteresowane miejscami pracy w regionie Pruszcza Gdańskiego powinny odwiedzić stronę Praca Pruszcz Gdański, na której dostępne są aktualne oferty.

Wejherowo

praca w województwie pomorskim

Osoby poszukujące zatrudnienia w Wejherowie i okolicach aktualne oferty pracy mogą znaleźć na Praca Wejherowo, w Powiatowym Urzędzie Pracy i w wejherowskiej prasie.

Wejherowo to miasto powiatowe, siedziba powiatu wejherowskiego, położone w północnej części województwa,  na pograniczu Pojezierza Kaszubskiego i Pradoliny Redy–Łeby. Co ciekawe, miasto stanowi element Małego Trójmiasta Kaszubskiego i jest częścią aglomeracji gdańskiej.

Stopa bezrobocia w powiecie wejherowskim jest wyższa od średniej stopy panującej zarówno w województwie pomorskim jak i w całej Polsce. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w regionie wynosił 18,2%. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, a główne grupy stanowią osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające kwalifikacji.

Wejherowo, jako stolica Kaszub, pełni ważną funkcję turystyczną w województwie. W turystyce, branży gastronomicznej, hotelarskiej i usługach zatrudnienie znalazła duża część lokalnej społeczności. Poza tym, w Wejherowie rozwija się też drobny przemysł rolno-spożywczy i branża budowlana. Na zatrudnienie w Wejherowie i okolicach mogą liczyć głównie pracownicy usług osobistych, sprzedawcy, pracownicy gospodarczy i pracownicy obsługi biurowej.