Władysławowo

praca w województwie pomorskim

Władysławowo jest zdecydowanie jednym z najbardziej znanych polskich kurortów nadbałtyckich, każdego roku odwiedzanym przez tysiące obywateli naszego kraju. Władysławowo jest miejscowością z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną. Położenie nad otwartym morzem i Zatoką Pucką, a także w pobliżu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego stanowi jeden z jego walorów turystycznych, praca Władysławowo.  Mieści się tutaj aż 15 kąpielisk nadmorskich. Co więcej, w mieście znajduje się port morski, którego część pełni funkcję turystycznego mola.

Władysławowo to największe miasto w powiecie puckim, znajdującym się w województwie pomorskim. W 2011 roku populacja miasta wynosiła 15 tysięcy mieszkańców. Ciekawostką jest, że z dniem 1 stycznia 2015 roku gminie miejskiej Władysławowo zostaną odebrane prawa miejskie i nadane miejscowości Władysławowo. Jest to zabieg administracyjny związany ze zmianą typu gminy z miejskiej na miejsko-wiejską.

Gospodarka miasta w znacznej mierze związana jest z jego funkcją turystyczną praca Władysławowo. Ponadto, w porcie znajdującym się na terenie miasta prowadzone jest przetwórstwo ryb, fabryka lodu i mączki rybnej o stocznia remontowa. Od maja do października cumują przy jego nabrzeżu jachty sportowe i żaglówki.

Według danych z 2012 roku w powiatowym urzędzie pracy w Pucku było zarejestrowanych 799 mieszkańców Władysławowa. Stopa bezrobocia w mieście wynosiła 8%.

Ustka

praca w województwie pomorskim

Analizując sytuację gospodarczą nadmorskiej Ustki, na pewno pierwszym, co przyjdzie nam na myśl będzie jej turystyczna funkcja, z które miasto czerpie ogromne przychody. Korzystna lokalizacja miasta przy basenie Morza Bałtyckiego sprawiła, że znaczna część lokalnej gospodarki związała się z turystyką nadmorską, usługami i handlem skierowanym głównie w stronę przyjeżdżających turystów. Ustka położona jest na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi. Według danych z 31 grudnia 2012 r. miasto miało 16 379 mieszkańców. Na tle największych pod względem liczby ludności miast, Ustka zajmuje 17 miejsce w województwie.

Największa liczba osób znajduje zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze publicznym – szkoły podstawowe i średniego szczebla, służba zdrowia, urzędy administracji samorządowej, morskiej i specjalnej oraz jednostki garnizonu wojskowego. Wiele miejsc pracy generuje również turystyka. Można zauważyć tendencję spadkową w sektorze rybołówstwa i rolnictwa, praca Ustka. Na koniec grudnia 2012 r. w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w Ustce pozostawało 824 mieszkańców miasta Ustki, w tym 393 kobiety. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 100 osób. Stopa bezrobocia na koniec 2012 roku wynosiła 7,8%.

Większość podmiotów gospodarczych w mieście funkcjonuje w sektorze prywatnym – ok. 2400 podmiotów. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw najliczniejszymi są przedsiębiorstwa i zakłady prywatne – sklepy, zakłady usługowe, produkcyjne, rzemieślnicze oraz szereg ośrodków wczasowych, wypoczynkowych, punktów gastronomicznych i handlowych zajmujące się:

 • Produkcją wyrobów przemysłowych – 39,
 • Produkcją wyrobów spożywczych – 25,
 • Budownictwem – 161,
 • Transportem – 129,
 • Działalnością produkcyjno- usługową – 27,
 • Działalnością usługową – 567,
 • Handlem i gastronomią – 1125,
 • Transportem taxi – 57.

Reda

praca w województwie pomorskim

Miasto Reda leży w północnej części województwa pomorskiego, w północnej części Aglomeracji Gdańskiej, w Pradolinie Redy. Stanowi ono jedno z miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego i wchodzi w skład aglomeracji Trójmiejskiej. Miasto oddalone jest o 46 km od centrum Gdańska i o 10 km od centrum Gdyni. Według danych z 30 czerwca 2013 roku miasto zamieszkałe było przez 22 778 osób.

Cechą charakterystyczną sektora produkcyjnego Redy jest duża aktywność gospodarcza inwestorów prywatnych, zwłaszcza w sferze usług rynkowych. Obecnie na terenie miasta zarejestrowanych jest około 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, głównie branżach handlu detalicznego i hurtowego artykułami wielobranżowymi, usług budowlanych, stolarskich i hydraulicznych oraz mechanice pojazdowej i usług transportowych. To w tych branżach zatrudnienie znalazła największa liczba mieszkańców miasta, praca Reda. Do największych i najbardziej znaczących firm z Redy zaliczyć można m.in.:

 • Przedsiębiorstwo “PREFABET-REDA” S.A. – produkcja gazobetonu;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne “KOKSIK” – ogrzewanie części miasta;
 • PHU “MEBLOMARKET” – handel art. przemysłowymi, produkcja mebli;
 • Przedsiębiorstwo Elektryczno – Budowlane “STEL” – budownictwo i instalacje.

 

Rumia

praca w województwie pomorskim

Rumia jest miastem i gminą w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, leżącym nad Zagórską Strugą. Co ciekawe, z miastami Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. Według danych z 31 grudnia 2012 miasto miało 47 304 mieszkańców i stanowiło największy ośrodek miejski niebędącym siedzibą powiatu w Polsce.

Rumia należy do znaczących ośrodków gospodarczych w regionie wejherowski, a liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na jej terenie oscyluje wokół 4 tysięcy. Na relatywnie średniowysokim poziomie kształtuje się poziom wskaźnika przedsiębiorczości (określającego stosunek liczby podmiotów gospodarczych do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym), który wynosi 14%, praca Rumia. W strukturze gospodarczej miasta dominującą rolę pełnią prywatne podmioty gospodarcze, a wśród prywatnych podmiotów gospodarczych przeważają osoby fizyczne, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W mieście nie istnieją duże firmy – jedynie 25 zaliczyć można do firm średnich (największe zatrudniają po około 200 osób).

Ważniejszymi zakładami przemysłowymi w gminie są:

 • Fabryka Urządzeń Okrętowych „Rumia” (wchodzi w skład grupy Stoczni Remontowej w Gdańsku);
 • Fabryka Mebli Tapicerowanych „Meblomak”;
 • Fabryka Nici „Amanda”;
 • Grupa Kapitałowa „Rubo” (produkcja i serwis rusztowań);

Malbork

praca w województwie pomorskim

Powiat malborski na tle innych regionów województwa pomorskiego wyróżnia się dużym poziomem bezrobocia panującym wśród lokalnej społeczności. Stopa bezrobocia kształtująca się na poziomie 26,9% (dane z końca lutego 2013r.) stawia ten powiat na 3 miejscu wśród regionów Pomorza o najwyższym odsetku osób bezrobotnych (za powiatem nowodworskim i sztumskim). 56% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety.

Nieciekawa sytuacja na malborskim rynku pracy wpływa na ilość i różnorodność publikowanych ofert pracy Praca Malbork, które w znacznej części skierowane są do pracowników handlu i sektora usług osobistych. W strukturze przedsiębiorstw miasta Malborka dominują firmy związane handlem, a także zakłady przemysłu spożywczego. W mieście zlokalizowana jest wytwórnia makaronu Malma i Cukrownia Malbork. Ponadto w Malborku wytwarzane są urządzenia rolnicze (fabryka narzędzi ogrodniczych Leokadia), urządzenia na potrzeby przemysłu drzewnego (Malborski zakład przerobów drewna Pemal), a także rozwija się przemysł odzieżowy (Cotte, Koga) i chemiczny (Organika). Kapitał zagraniczny reprezentowany jest przez Prino-Plast (producent artykułów higienicznych), największą w regionie wytwórnię materiałów budowlanych Leier-Malbork sp. z o.o. oraz producenta wentylatorów przemysłowych Nyborg-Mawent S.A.

Puck

praca w województwie pomorskim

Puck jest siedzibą najbardziej na północ wysuniętego regionu województwa pomorskiego – powiatu puckiego. Historycznie miasto leży na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Miasto stanowi powiatowe centrum ratunkowe, ośrodek oświatowy, kulturalny i turystyczny oraz główną bazę handlowo-usługową w regionie. Według danych z 30 grudnia 2011 miasto liczyło 11,5 tysiąca mieszkańców i zajmowało powierzchnię 4,9 km2.

Powiat pucki cechuje się średnim poziomem bezrobocia w regionie. Jak wskazują dane statystyczne z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie puckim wynosił 16,5%, czyli o 1,9% więcej niż w całym województwie i 2,1% więcej niż w Polsce. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia średniego. Bezrobotni z regionu Pucka aktualne oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Puck.

Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 1500 podmiotów gospodarczych, z czego blisko połowa (46%) to przedsiębiorstwa związane z handlem. 23% wszystkich firm stanowią hotele i restauracje, 13% to przedsiębiorstwa związane z budownictwem i naprawami, a 11% – zakłady przetwórstwa przemysłowego. Wśród aktywnych zawodowo, najwięcej osób pracuje w przemyśle, administracji publicznej, ochronie zdrowia, handlu i naprawach oraz w obsłudze nieruchomości i firm.

Sopot

praca w województwie pomorskim

Sopot jest regionem Pomorza charakteryzującym się najmniejszym odsetkiem osób bezrobotnych w całym województwie pomorskim. Według danych GUS w lutym 2013r. stopa bezrobocia w Sopocie wynosiła zaledwie 5,2%. Bezrobocie w największym stopniu dotyka sprzedawców, osób bez zawodu, ekonomistów, ślusarzy, techników prac biurowych, robotników gospodarczych, księgowych i magazynierów. Wśród ofert pracy skierowanych do mieszkańców Sopotu (Praca Sopot) najwięcej ofert dotyczy zawodu przedstawiciela handlowego, robotnika gospodarczego, operatora centrali telefonicznej, technika prac biurowych, kucharza i pracownika ochrony fizycznej.

Sopot jest miastem na prawach powiatu, położonym pomiędzy Gdańskiem i Gdynią nad Zatoką Gdańską. Wraz z wymienionymi dwoma miastami tworzy Trójmiasto. Miasto liczy 38,5 tysiąca mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 17,2 km2.

Sopot może pochwalić się prężnie działającą gospodarką i chłonnym rynkiem pracy. W mieście działa ponad 8 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których przeważającą większość stanowią firmy sektora prywatnego związane z branżą budowlaną, finansowo-ubezpieczeniową, hotelarstwem, gastronomią i turystyką. Szczególnie niewielki problem ze znalezieniem zatrudnienia w tym mieście powinni mieć przedstawiciele handlowi, pokojowe, sprzedawcy w branży spożywczej, specjaliści do spraw kadr, pracownicy ochrony fizycznej, masażyści, robotnicy gospodarczy i technicy prac biurowych.

Kościerzyna

praca w województwie pomorskim

Kościerzyna to miasto powiatowe, siedziba powiatu kościerskiego, położone w centralnej części województwa pomorskiego, 55 km na południowy zachód od centrum Gdańska. Miasto leży w południowej części Pojezierza Kaszubskiego na Kaszubach i otoczone jest przez jeziora – Gałęźne, Kapliczne i Wierzysko. Kościerzyna zajmuje powierzchnię 15,8 km2, a jego populacja wynosi 23 tysiące osób.

Gospodarka Kościerzyny bazuje na ponad 2 tysiącach podmiotów gospodarczych, stanowiących głównych pracodawców w mieście. Są to przede wszystkim niewielkie przedsiębiorstwa z branży handlowej i usługowej działające na rynku lokalnym. Ze względu na walory przyrodniczo – krajobrazowe ważnym sektorem gospodarki kościerskiej jest turystyka, agroturystyka i rolnictwo. Wśród firm produkcyjnych dominują zakłady związane z przetwórstwem drewna, przetwórstwem żywności oraz budownictwem. W sektorze handlowo – usługowym przeważają niewielkie sklepy, warsztaty ślusarskie i samochodowe, stacje paliw oraz firmy świadczące usługi remontowo-budowlane. Aktualne oferty pracy z regionu Kościerzyny znaleźć można na Praca Kościerzyna.

Powiat kościerski charakteryzuje się średnim poziomem bezrobocia wśród lokalnej społeczności. W lutym 2013r. na 100 aktywnych ekonomicznie osób w regionie przypadało 16,7 osób bezrobotnych. Wartość ta jest o 2,1% większa od średniej stopy bezrobocia w całym województwie pomorskim.

Gdańsk

praca w województwie pomorskim

Gdańsk jest największym miastem województwa pomorskiego, stanowiącym jednocześnie jego stolicę. Położony jest nad Morzem Bałtyckim, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Stanowi ważne centrum oświatowe,  kulturalne i gospodarcze północnej Polski. Miasto, zamieszkałe przez 460,5 tysiąca osób, zajmuje szóste miejsce w Polsce pod względem liczby ludności i szóste miejsce pod względem zajmowanej powierzchni – 261,9 km².

Jako największe miasto województwa stanowiące ważny węzeł transportowy i jedno z trzech miast Aglomeracji Trójmiasta, Gdańsk jest celem migracji zawodowej wielu mieszkańców województwa pomorskiego. Miasto kusi chłonnym rynkiem pracy, niską stopą bezrobocia (7,2% według danych statystycznych z końca lutego 2013r.) i dużymi możliwościami rozwoju.

Na zatrudnienie w Gdańsku mogą liczyć przedstawiciele wszelkich branż i specjalności oraz osoby posiadające różne kwalifikacje – od sprzątaczek i kierowców po kierowników wysokiego szczebla i specjalistów. Na terenie miasta swą działalność prowadzi ponad 65 tysięcy podmiotów gospodarczych, reprezentujących sektor prywatny i publiczny, w tym branżę handlową, usługową, przemysłową i rolnictwo. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tym mieście kształtuje się na poziomie 4200 zł brutto.

Osoby poszukujące zatrudnienia w Gdańsku aktualne oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Gdańsk.

Starogard Gdański

praca w województwie pomorskim

Powiat starogardzki, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, charakteryzuje się dość wysokim poziomem bezrobocia wśród lokalnej społeczności. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 9,7 tysiąca bezrobotnych, którzy stanowili 21,4% ogółu aktywnych ekonomicznie. Wśród nich przeważały kobiety (53%), osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia. W strukturze wiekowej bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby między 25 a 34 rokiem życia i osoby młode, do 24 roku życia.

Starogard Gdański położony jest w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego,   nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim. Miasto jest stolicą nadwiślańsko-pomorskiego regionu Kociewie, a także jednym z najstarszych miast na Pomorzu. Powierzchnia miasta wynosi 25,3 km², a jego populacja to 49 tysięcy osób.

Oferty pracy dla lokalnej społeczności dostępne są na stronie Praca Starogard Gdański. W mieście rozwija się drobny przemysł, handel i usługi, a część terenów należy do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Największymi zakładami pracy w mieście są:

 • Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A.,
 • Fabryka Mebli Okrętowych „Famos”,
 • Destylarnia „Sobieski”,
 • Perfexim (produkcja grzejników),
 • Gillmet – CYNKOWNIA OGNIOWA,
 • Huta Szkła Gospodarczego,
 • Labofarm (produkcja leków ziołowych).