Oferty pracy

Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej

Stypendysta w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk

Kandydat spełniający wymagania weźmie udział w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) dotyczących roli przemiany epitelialno-mezenchymalnej w agresywności i progresji raka piersi

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Analiza zmian molekularnych (transkryptomicznych/genomicznych/białkowych) w raku piersi (w materiale od pacjentów oraz w modelu in vitro/in vivo) w kontekście aktywacji procesu przemiany epitelialno-mezenchymalnej,
 • Izolacja krążących komórek nowotworowych od chorych na raka piersi,
 • Analiza, raportowanie i prezentowanie uzyskanych wyników.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • Tytułu magistra biologii, biotechnologii, biologii medycznej lub pokrewnego,
 • Silnego zainteresowania biologią nowotworów i onkologią translacyjną,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • Doświadczenia w podstawowych technikach biologii molekularnej; wcześniejszego doświadczenia w hodowli eukariotycznych linii komórkowych, znajomość onkologii molekularnej nie jest niezbędna, ale będzie postrzegana jako atut,
 • Doświadczenia lub zainteresowania w bioinformatycznej analizie danych (mile widziane),
 • Motywacji, kreatywności, zdolności do samodzielnej pracy w sposób zorganizowany, dokładny i rzetelny; entuzjazmu w zdobywaniu nowych umiejętności.
OFERUJEMY:
 • Umowę o stypendium,
 • Możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • Pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • Możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami onkologicznymi o charakterze translacyjnym z wykorzystaniem nowych technologii, współpraca z multidyscyplinarnym zespołem obejmujących lekarzy, biologów molekularnych i biostatystyków,
 • Możliwość wymiany międzynarodowej z jednostkami naukowymi współpracującymi w ramach projektu,
 • Bezpośredni nadzór doświadczonych naukowców,
 • Dostęp do dobrze zorganizowanego, interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich w ramach Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed,
 • Stymulujące środowisko badawcze, w którym rozwój naukowy jest stale wspierany,
 • Możliwość wniesienia znaczącego wkładu w badania genetyczne i onkologiczne.


Zobacz podobne oferty