Oferty pracy

Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 113099

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa
przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w
siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku
to: komputer, telefon, drukarka, - praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • kompleksowa realizacja zakupów części zamiennych, materiałów, narzędzi i wyposażenia. Nadzór i weryfikacja procedur reklamacji w celu zapewnienia potrzeb zaplecza naprawczego transportu Policji woj. pomorskiego,
 • komunikacja ze wszystkimi jednostkami woj. pomorskiego w celu przekazywania i odbioru pojazdów będących na gwarancji do serwisów autoryzowanych w celu realizacji napraw gwarancyjnych,
 • bieżący kontakt z pionem technicznym Stacji Obsługi w zakresie potrzeb wynikających z procesu obsługowo - naprawczego pojazdów
 • uczestnictwo w pacach związanych z tworzeniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w pracach komisji przetargowych w celu wyłonienia dostawców lub wykonawców,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub od 1 roku w obszarze zaopatrzenia lub pracy jako mechanik pojazdów samochodowych
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność przekonywania i negocjacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe