Oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 117545

Warunki pracy


 • Praca z użyciem monitora ekranowego powżej 4 godziny dziennie.

 • Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.

 • Stanowisko pracy usytuowane w jednopiętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Brak windy i innych ułatwień dla osób ze szczególnymi potrzebami - wąskie schody i korytarze, drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.

 • Toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy - drukarka, niszczarka.

Zakres zadań

 • Koordynuje pracą Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
 • Rejestruje i wyrejestrowuje podmioty będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Kontroluje podmioty znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zwalcza choroby zakaźne zwierząt
 • Realizuje program badań monitoringowych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych zwierząt łącznie z przygotowaniem dokumentacji tematycznej
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt
 • Nadzoruje obrót, handel, import i eksport zwierząt oraz materiału biologicznego
 • Sporządza sprawozdawczość

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt, rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym


Zobacz podobne oferty