Oferty pracy

Starszy inspektor weterynaryjny

Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni
Graniczny Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 69460

Warunki pracy

Praca w systemie podstawowym, jednozmianowa, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Występują wyjazdy na delegacje służbowe.
Miejsce i otoczenie stanowiska pracy:
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych wyposażone w zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej. Nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Praca w obniżonej temperaturze otoczenia (chłodnie), pobieranie próbek do badań laboratoryjnych produktów, praca na wysokości (kontrola pasz na statkach).
Obowiązki służbowe obejmują obsługę klientów zewnętrznych, występuje stres oraz zagrożenie korupcją.
Budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów (brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych), pomieszczenia sanitarne nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Graniczna kontrola weterynaryjna w imporcie i tranzycie zwierzat oraz produktów pochodzenia zwierzecego (jadalnych i niejadalnych) i pasz zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i UE, celem niedopuszczenia na teren UE produktów zabronionych i szkodliwych oraz sprawdzenie , czy produkty spełniają wymagania prawodastwa wspólnotowego i mogą być uzyte zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentach.
 • Wpisywanie danych o przesyłkach do systemu TRACES – ogólnoeuropejskiego systemu informowania i rejestracji łączącego wszystkie odpowiedzialne władze zajmujące się zdrowiem zwierząt i zdrowiem publicznym w celu zapobiegania wybuchom epidemii poprzez śledzenie całości obrotu zwierzętami z lub do danego miejsca i poinformowania stosownych władz w miejscu przeznaczenia o przybyciu przesyłki.
 • Administrowanie systemu Rasff w celu kontroli informacji przychodzacych o przesyłkach niebiepiecznych i na ich podstawie decydowanie o dodatkowych kontrolach przesyłek. Wysyłanie informacji w systemie Rasff o przesyłakch zatrymanych na granicy
 • Ustalanie częstotliwości badań laboratoryjnych z podejrzenia i monitoringu, przygotowywanie protokołów do badań laboratoryjnych i monitorowanie wyników w celu określenia ewentualnych nieprawidłowości.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie który obejmuje upoważnieniu udzielonym przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Gdyni w obszarze jego właściwości rzeczowej i miejscowej.
 • Obsługa systemu informatycznego GLWeWeb w celu rejestracji, monitorowania oraz wymiany informacji o kontrolowanych przesyłkach.
 • Monitorowanie zmian w przepisach krajowych i wspólnotowych które dotyczą weterynaryjnej kontroli granicznej
 • Wykonywanie pozostałych zadań wyznaczonych przez Granicznego Lekarza Weterynarii, w tym sporządzanie sprawozdań oraz archiwizacja dokumentów dotyczących kontrolowanych przesyłek.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w Granicznym Inspektoracie Weterynarii

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • Podstawowa znajomość zagadnień związanych z KPA
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (TRACES, RASFF, GLWeWeb)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Praktyczna umiejetność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomośc uregulowań prawnych dotyczacych Inspekcji weterynaryjnej
 • Umiejetność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejetność szybkiego podejmowania decyzji
 • Komunikatywność i umiejętnośc współpracy


Zobacz podobne oferty