Oferty pracy

Specjalista ds. Transferu Technologii - Broker Innowacji

Specjalista ds. Transferu Technologii - Broker Innowacji
Miejsce pracy: Gdańsk
R/84R21/DEG

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • inicjowanie kontaktów z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność B+R w celu rozpoznania bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych,
 • tworzenie oferty technologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dla biznesu,
 • aktywna promocja oraz komercjalizacja wyników badań naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kraju i za granicą,
 • przygotowywanie analiz potencjału komercyjnego wybranych technologii oraz strategii dotyczących komercjalizacji,
 • identyfikacja projektów o potencjale wdrożeniowym realizowanych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym,
 • organizowanie i udział w spotkaniach zespołów naukowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z przedstawicielami otoczenia gospodarczego oraz prowadzenie ewidencji kontaktów i uzgodnień,
 • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów, m.in.: współpracy, sprzedaży, licencji, NDA,
 • nadzór na obiegiem i archiwizacją dokumentów dotyczących prowadzonych projektów,
 • obsługa administracyjna procesu ochrony i korzystania z chronionych dóbr intelektualnych uczelni we współpracy z rzecznikiem patentowym.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego (preferowane nauki medyczne, biotechnologia, biologia, chemia),
 • mile widziane doświadczenie w zakresie transferu technologii lub doświadczenie w zakresie pracy ze spółkami typu start-up,
 • doświadczenia w relacjach B2B,
 • umiejętności pozyskiwania informacji oraz zdolności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową,
 • bardzo dobrej znajomości systemu operacyjnego Windows i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • gotowości do krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • możliwość podnoszenia kompetencji w ramach obejmowanego stanowiska,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 Zobacz podobne oferty