Oferty pracy

Samodzielny Referent Administracyjny w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu

Gdański Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydatów na stanowisko

Samodzielny Referent Administracyjny w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu
Miejsce pracy: Gdańsk
DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: 

 

1. Prowadzenie spraw Wydziału Nauk o Zdrowiu związanych z kompleksową
obsługą programu komputerowego „Dziekanat – Verbis”:

 • wprowadzanie danych dotyczących studentów,
 • wprowadzanie danych dotyczących programów studiów i aktualizowanie ich,
 • wprowadzanie informacji dotyczących przebiegu studiów studentów WNoZ,
 • aktywowanie ELS i przedłużanie ważności,
 • personalizacja dyplomów ukończenia studiów, przygotowywanie odpisów dyplomów i odpisów w językach obcych oraz rejestrów, coroczna aktualizacja suplementów do dyplomu i prowadzenie ich ewidencji,
 • generowanie zestawień, wykazów studentów i absolwentów, sprawozdań GUS i innych zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • przydzielanie studentom opłat za usługi edukacyjne,  prowadzenie analizy dokonanych wpłat i ścisła współpraca z działem księgowości GUMed w tym zakresie,
 • zakładanie teczek studenckich dla pierwszych lat poszczególnych cykli kształcenia.

2. Obsługa administracyjna studiów Nursing English Division:

 • prowadzenie spraw związanych z przebiegiem studiów studentów kierunku pielęgniarstwo- tok nauczania w języku angielskim (NED), zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków,
 • współudział w organizowaniu uroczystości na Wydziale – immatrykulacji i dyplomatoriów,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań do GUS oraz innych wykazów, analiz dla/na żądanie jednostek Uczelni, Ministerstw i innych podmiotów zgodnie z decyzją Dziekana,
 • znajomość wszystkich aktualnych zewnętrznych i wewnętrznych przepisów regulujących zagadnienia z zakresu obowiązków,
 • przyjmowanie interesantów.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • wykształcenia wyższego, minimum licencjackiego na kierunku administracja lub ekonomia lub informatyka lub pokrewne,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B1),
 • doświadczenia w pracy administracyjnej minimum 2 lata,
 • doświadczenie w pracy w środowisku wyższych uczelni będzie dodatkowym atutem.


Zobacz podobne oferty