Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 119858

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Gdańsk, ul. Żytnia 4/6 • budynek posiada windę

 • budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych


Starogard Gdański, ul. Lubichowska 4 • budynek posiada dźwig osobowy na zewnątrz budynku

 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych


Tczew, ul. Jagiellońska 55 • budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

 • w budynku znajduje się winda należąca do ZUS (do okazjonalnego korzystania)

Zakres zadań

 • prowadzi kontrole celno-skarbowe
 • prowadzi postępowania podatkowe
 • wydaje decyzje zabezpieczające
 • pozyskuje informacje z dostępnych systemów informatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • łatwość komunikacji
 • Znajomość przepisów prawa proceduralnego (Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS), prawa materialnego (ustawa o podatku od towarów i usług) związana z prowadzeniem kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe