Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116492

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa

 • praca z wykorzystaniem komputera powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz innych urządzeń biurowych

 • praca w zespole pod presją czasu

 • czas pracy zgodny z ustawą o służbie cywilnej


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Dokonuje analiz i obsługuje sprawozdawczość w zakresie Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego i podległych Działów
 • Koordynuje i nadzoruje prawidłowości wpisów w SI ESKS, generuje raporty błędów oraz kontroluje ich weryfikację przez funkcjonariuszy/pracowników Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i podległych Działów
 • Prowadzi sprawy związane z likwidacją dowodów rzeczowych zatrzymanych do postępowań przygotowawczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty