Oferty pracy

Referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Kartuzy
Ogłoszenie o naborze Nr 47556

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę w pozycji siedzącej,
-praca biurowa pod presją czasu,
-praca związana z koniecznością poruszania się po budynku
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z windą, z miejscami parkingowymi i toaletami dla tych osób,
- stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami BHP i oceną ryzyka zawodowego.

Zakres zadań

  • Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia podatkowego podatnika.
  • Analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym w celu zweryfikowania poprawności złożonego oświadczenia majątkowego.
  • Dokonywanie czynności sprawdzających w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia podatkowego podatnika i płatnika.
  • Typowanie podmiotów do czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia podatkowego lub sprawdzenia wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez podatnika / płatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Łatwość komunikacji
  • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe