Oferty pracy

Referent / Specjalista ds. ekonomicznych

Poszukujemy:

Referent / Specjalista ds. ekonomicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
Będziesz odpowiadać za:
 • Przygotowanie statystyk, sprawozdań, analiz rynku i planów na potrzeby Spółki oraz zewnętrznych instytucji
 • Współpracę z kontrahentami w zakresie sponsoringu
 • Współpracę z liniami lotniczymi i touroperatorami
 • Organizację wydarzeń „eventów” marketingowych
 • Prezentację Spółki podczas spotkań biznesowych
 • Prowadzenie badań marketingowych
 • Przygotowywanie materiałów reklamowych na potrzeby Spółki
 • Współpracę z kontrahentami.
Będziemy wymagali od Ciebie:
 • Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne w zakresie finansów, transportu lub zarządzania)
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację
 • Zdolności sprzedażowych, kreatywnego myślenia, zdolności oddziaływania na innych
 • Biegłej znajomości pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomości: zagadnień transportowych, gospodarki pomorskiej oraz sytuacji gospodarczej Polski.
Co zyskujesz:
 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Możliwość rozwoju w jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Polsce
 • Udział w szerokim wachlarzu projektów marketingowych
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w filmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Dodatkowe świadczenia.
Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.