Oferty pracy

Referendarz statystyk

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz statystyk
Miejsce pracy: Tczew
Ogłoszenie o naborze Nr 71938

Warunki pracy


 • Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe.

 • Kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymaga dużej odporności na stres.


 • Bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo: schody między kondygnacjami, praca na I piętrze budynku bez windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


   Zakres zadań

 • Weryfikuje i aktualizuje dane rejestrowe w celu zapewnienia wysokiej jakości i kompletności bazy danych REGON
 • Przyjmuje i rejestruje wnioski podmiotów o wpis, zmianę lub skreślenie wpisu w rejestrze REGON oraz wydaje zaświadczenia
 • Użytkuje rejestry urzędowe i systemy informacyjne organów administracji publicznej w zakresie porównania danych z rejestru z danymi pochodzącymi z innych źródeł
 • Współpracuje z organami rejestrowymi administracji publicznej
 • Udostępnia informacje statystyczne
 • Popularyzuje wiedzę o statystyce oraz promuje publikacje statystyczne
 • Okresowo realizuje badania ankietowe w terenie oraz rejestruje i kontroluje zebrany materiał

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Znajomość obsługi narzędzi IT: umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta


Zobacz podobne oferty