Oferty pracy

Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie wydatków (zespół ds. ewidencji majątku) w departamencie finansów

Gdański Urząd Pracy
Od podinspektora do głównego specjalisty w referacie wydatków (zespół ds. ewidencji majątku) w departamencie finansów
Miejsce pracy: Gdańsk
Numer: StPr/21/9369
OBOWIĄZKI:
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla środków trwałych z grupy 0 i 1 dla: jednostek służby zdrowia, jednostek kultury, jednostek budżetowych.Sporządzanie zbiorczej informacji o mieniu województwa dla potrzeb projektu uchwały budżetowej celem uzgodnienia danych z departamentami sporządzającymi informację o stanie mienia.Rozliczanie inwentaryzacji w zakresie spisu z natury środków trwałych.Sporządzanie załączników do bilansu w zakresie prowadzonej ewidencji analitycznej.Sporządzanie sprawozdań statystycznych w oparciu o odrębne przepisy prawne.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe, min. 2 - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ewidencji środków trwałych lub 2 - letnie doświadczenie w obszarze księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i ustawy o rachunkowości niezbędnych w realizacji obowiązków, znajomość regulacji prawnych dot. samorządu województwa (w tym ustawy o samorządzie województwa), znajomość obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point), umiejętności analityczne, samodzielność, komunikatywność,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Miejsce pracy:

Gdańsk


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 000 - 8 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Gdański Urząd PracyZobacz podobne oferty