Oferty pracy

Obchodowy procesów technologicznych

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce.

Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników.

Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników.

Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Obchodowy procesów technologicznych
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: PGEEC/DOW/JS/3/2023

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa zdalna i miejscowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW), urządzeń gospodarki wodno-ściekowej (WOŚ), pompowni ścieków gorących, technologicznych, pompowni p.poż.
 • Kontrola i obsługa miejscowa urządzeń i instalacji IMOS (m.in. wentylatory wspomagające z kanałami spalin, pompy, sprężarki i dmuchawy powietrza, zbiorniki wraz z instalacjami pomocniczymi).
 • Obsługa zdalna i miejscowa urządzeń gospodarki olejowej .
 • Obsługa sprężarek powietrza głównego i deNOx wraz z urządzeniami pomocniczymi .
 • Kontrola studni głębinowych, wylotów zewnętrznych oraz separatorów.
 • Przygotowywanie próbek węgla, gipsu i popiołu.
 • Prowadzenie dokumentacji ruchowej, sporządzanie raportów z pracy podległych urządzeń.
 • Przestrzeganie obowiązujących norm, instrukcji oraz procedur w zakresie BHP i ppoż.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe.
 • Min. 2 lata pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne typu „E” w grupie 2.
 • Otwartość na zmiany i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i nietypowych.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.


Zobacz podobne oferty