Oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. organizacji i planowania studiów podyplomowych

Uczelnie WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe) to największa grupa prywatnych uczelni
wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z
pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w
myśl idei work-life balance.


Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach.
Razem tworzymy miejsce, w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy wartościowe
doświadczenie.

 

 

Poszukujemy kandydata / kandydatki na stanowisko:

Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:
Młodszy Specjalista ds. organizacji i planowania studiów podyplomowych
Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: R/25/2023

 

Główne zadania realizowane na stanowisku:
 • prowadzenie dokumentacji uczestnika studiów  podyplomowych związanych z realizacją studiów,
 • organizacja zjazdów, obsługa słuchaczy i wykładowców podczas zjazdów,
 • koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem  zaliczeń i obron,
 • wydruk świadectw,
 • uczestnictwo w uroczystym zakończeniu studiów  podyplomowych,
 • planowanie zajęć na studiach podyplomowych,
 • tworzenie harmonogramów i planów zajęć,
 • współpraca z kadrą dydaktyczną,
 • wprowadzanie planów do systemu,
 • przygotowanie zestawień dotyczących realizacji zajęć.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe,
 • min. rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,
 • praktyczna znajomość MS365,
 • dyspozycyjność do pracy w weekendy,
 • kreatywne myślenie,
 • dbałość o szczegóły,
 • samodzielność w działaniu,
 • znajomość MS Teams.
Naszym pracownikom oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osobowe będą przetwarzane także:
2. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie składania aplikacji, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu:
1. Realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
2. W zakresie wizerunku udostępnionego przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych.
3. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Administratora Danych.


Zobacz podobne oferty