Oferty pracy

Laborant

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 115068

Warunki pracy

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca w laboratorium biologicznym,


·         kontakt z materiałem roślinnym i  odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie,


·         użytkowanie sprzętu laboratoryjnego,


·         konieczność pracy w zespole,


·         duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań,


·         praca pod presją czasu,


·         użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Miejsce pracy: Praca w siedzibie Oddziału Centralnego Laboratorium GIORiN w Pruszczu Gdańskim ul. Zygmunta Wróblewskiego 5.


 


·         Budynek piętrowy,  może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy.


·         Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


·         Praca przy monitorze ekranowym nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w wykonywaniu analiz laboratoryjnych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji organizmów szkodliwych dla roślin;
 • Współuczestniczy w pracach przygotowawczych próbek do badań
 • Współuczestniczy w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025;
 • Praca w systemach informatycznych: ZSIORiN, LIMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym,
 • Znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • Znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym),
 • Dokładność, staranność, zdolności manualne,
 • Umiejętność pracy w zespole; komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi
 • Wiedza z zakresu wirusologii i mykologii,
 • Znajomość technik molekularnych,
 • Znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.