Oferty pracy

Laborant

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Laborant
Miejsce pracy: Pruszcz Gdański
Ogłoszenie o naborze Nr 126339

Warunki pracy


 • praca w laboratorium biologicznym;
 • kontakt z materiałem roślinnym i  odczynnikami chemicznymi, w tym substancjami/mieszaninami stwarzającymi zagrożenie;
 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego;
 • konieczność pracy w zespole;
 • duża liczba i różnorodność prowadzonych równolegle badań i innych zadań;
 • praca pod presją czasu;
 • użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oraz biurowego;

Zakres zadań

 • przygotowuje próbki do badań;
 • wykonuje analizy laboratoryjne próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu wykrywania i identyfikacji patogenów ze szczególnym uwzględnieniem bakterii;
 • bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu SZL w Oddziale Centralnego Laboratorium w celu utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO 17025;
 • pracuje w systemach informatycznych: LIMS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie biologiczne, rolnicze lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu mikrobiologii;
 • znajomość zagadnień związanych z pracą w laboratorium biologicznym;
 • znajomość zasad pracy z odczynnikami chemicznymi;
 • dokładność, staranność, zdolności manualne
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem i ochroną roślin, a także naturalnymi zasobami przyrodniczymi;
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej;
 • praktyczna znajomość technik laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem technik stosowanych w biologii molekularnej;
 • znajomość języka angielskiego (na poziomie komunikatywnym);
 • znajomość normy EN ISO/IEC 17025 oraz zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Laboratorium.