Oferty pracy

Kierownik ds. administracyjnych

Zespół lekarski, pielęgniarski, fizjoterapeuci, psychologowie i duchowni podnoszą jakość życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży w ich domach, stojąc na straży ulgi w cierpieniu. Hospicjum znajduje się w nowoczesnej siedzibie, gdzie również prowadzi centrum wsparcia po stracie.

Kierownik ds. administracyjnych
Miejsce pracy: Gdańsk
Do osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zarządzanie procesami administracyjnymi, w szczególności: 

Wzmacnianie i rozwijanie fundacji we współpracy z zarządem i radą fundacji:

 • stworzenie/aktualizacja i wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych fundacji,
 • standaryzacja i optymalizacja procesów, 
 • analiza i planowanie krótko- i długoterminowe: ustalanie celów i rezultatów,
 • nadzór administracyjny nad wdrażaniem projektów i działań poszczególnych działów,
 • monitorowanie stopnia realizacji celów i osiągania rezultatów poszczególnych działów,
 • opracowywanie i monitorowanie sprawozdań i raportów, rozliczeń projektów, 
 • dbanie o bezpieczeństwo prawne i organizacyjne fundacji – tworzenie/aktualizacja polityk i procedur 
 • przygotowywanie analiz sektorowych i rynkowych pod kątem realizowanych przedsięwzięć przez fundację,
 • raportowanie postępu prac i zidentyfikowanych problemów/ ryzyka do zarządu,
 • opracowywanie dokumentacji we współpracy z poszczególnymi członkami zespołu,

Zarządzanie procesami administracyjnymi:

 • wspieranie koordynatorów poszczególnych projektów, w tym z zakresu negocjacji umów, porozumień współpracy,
 • monitorowanie realizacji obiegu dokumentacji w fundacji,
 • wspieranie osób pracujących w realizacji powierzonych im zadań,
 • dbanie o możliwie efektywne i partycypacyjne procesy decyzyjne,
 • zarządzanie komunikacją i obiegiem informacji w zespole,
 • wspieranie w rozwoju osób pracujących i współpracujących,
 • opracowanie systemu wdrażania, motywacji pracowników,

Projekty zagraniczne:

 • koordynacja projektów finansujących współpracę zagraniczną.
Oczekiwania wobec kandydata:

Wykształcenie wyższe z obszaru: 

 • ekonomii, zarządzania, prawa, analityki

Doświadczenie:  

 • minimum 5 lat na stanowisku pokrewnym 
 • doświadczenie w zarządzaniu 
 • doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów 
 • doświadczenie we współpracy z księgowością i działem prawnym

Umiejętności: 

 • podejmowania decyzji z uwzględnieniem udziału osób, których dotyczą,
 • analiza i planowanie,
 • organizacyjne,
 • doprowadzanie przedsięwzięć do terminowego i zaplanowanego finału,
 • wspieranie potencjału pracowników i budowanie ich współodpowiedzialności,
 • prawo jazdy kat. B,
 • język angielski biegły w mowie i piśmie,
 • wysokie kompetencje interpersonalne,
 • rozumie wartości które niesie idea hospicyjna i utożsamia się z nimi.
Oferujemy:
 • Pracę w cenionej i doświadczonej, niezależnej organizacji pozarządowej działającej w obszarze łagodzenia cierpienia w obliczu nieuleczalnej diagnozy i śmierci bliskich.
 • Pracę w różnorodnym i zgranym zespole.
 • Wymiar czasu pracy: cały etat (lub B2B).
 • Wynagrodzenie : 8000-9000,00 zł brutto w przeliczeniu na pełny etat w zależności od rodzaju umowy (umowa o pracę/kontrakt B2B) i doświadczenia.
 • Zatrudnienie na okres próbny.
 • Służbowy komputer i telefon.
 • Możliwości rozwijania swoich umiejętności i nawiązywania kontaktów, także międzynarodowych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.