Oferty pracy

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 71105

Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - wysiłek fizyczny, -stres związany z obsługą klienta, -nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

  • ekspedycja przesyłek jawnych i niejawnych realizowanych przez KWP oraz inne jednostki celem zapewnienia ich terminowego oraz zgodnego z procedurami dostarczenia
  • przygotowanie przesyłek jawnych i niejawnych do ekspedycji celem zapewnienia prawidłowego i skutecznego dostarczenia do właściwego adresata
  • przyjmowanie i nadawanie przesyłek listowych zwykłych i poleconych za pomocą frankownicy w celu prawidłowego ich dostarczenia za pośrednictwem PPUP Poczta Polska
  • sporządzanie bieżącej dokumentacji rozchodowo-przychodowej przesyłek jawnych i niejawnych związanej z ich ekspedycją celem udokumentowania zgodności obrotu przesyłek

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
  • znajomość przepisów z zakresu działania poczty specjalnej m.in.: Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Rozporządzenie PRM w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, Decyzja 704 Komendanta Głównego Policji w sprawie działania poczty specjalnej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • -dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i klientem, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, łatwość nawiązywania kontaków


Zobacz podobne oferty