Oferty pracy

Inspektor

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Pomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 50711

Warunki pracy

Praca na parterze budynku - wejście główne do urzędu z ulicy (bez schodów).
Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy.
Pomieszczenie higieniczno – sanitarne na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami w budynku.

Zakres zadań

  • Udzielanie informacji na temat zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Kuratorium, ich lokalizacji i godzin pracy,
  • Przyjmowanie pism i wniosków kierowanych do kuratorium,
  • Wydawanie formularzy/druków obowiązujących w kuratorium i udzielanie informacji w zakresie prawidłowego ich wypełniania,
  • Przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji, dokonywanie podziału wpływów na poszczególne Wydziały i Delegatury, zgodnie z dekretacją Kuratora i Wicekuratora,
  • Przygotowywanie poczty do wysyłki oraz jej ekspedycja,
  • Prowadzenie rejestru delegacji służbowych i upoważnień dla pracowników Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli,
  • Prowadzenie rejestru wewnętrznego zgłoszeń wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego przez organizacje z województwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe