Oferty pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
Kierownik poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Puck
Ogłoszenie o naborze Nr 109870

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu; budynek piętrowy oraz w terenie, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady).


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.


Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urzadzenia biurowe.


Pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.


Kontakt z materiałem biologicznym i zwierzętami.


Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.


 


 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych.
 • prowadzi nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • monitoruje środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • pobiera próbki do badań,
 • przeprowadza kontrole nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sporządza sprawozdania,
 • prowadzi dokumentację związaną ze sprawowanymi nadzorami,
 • prowadzi nadzór nad ubojem na użytek własny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego.
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość prawa: weterynaryjnego, żywnościowego krajowego, UE, USA i innych państw trzecich
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Zobacz podobne oferty